A Csíki székely krónika hamis vagy igaz?

Székelyföld folyóirat

2013 szeptembere és decembere között jelent meg a csíkszeredai Székelyföld folyóiratban Sántha Attila Hamisítvány-e a Csíki székely krónika című tanulmánya, amelyben a szerző a székelyek történetét az 5. és 16. század között leíró mű körüli vitákat járja körül. Következtetése az, hogy a mű hitelessége ellen felhozott összes érv hamis, a krónika pedig hiteles, így tartalma ugyanúgy kutatandó, mint a bármelyik más középkori írás.
Szádeczky Lajos 1905-ös akadémiai székfoglalójában azt állította, a krónika első, latin nyelvű példánya 1796-ból való, hamisítója pedig egy Sándor Zsigmond nevű nemes.
Sántha AttilaSántha ezzel szemben bemutatja a krónika egy 1770-es másolatát, az illető kéziratos könyvben annak magyar fordítása is benne van (ennyit Szádeczky állításairól).
Elemzi a krónika mind a 14 fellelhető kéziratát, majd levonja a következtetést: azt kizárólag az 1500-as évek első felében írhatták, mint ahogy a krónika maga is állítja.
Azt a kérdést, is körüljárja, hasukra ütöttek-e 1533-ban a székelyek, és költöttek egy mesét, következtetése: számos kapcsolat mutatható ki más magyar krónikák és külföldi történetírások felé, a székelyek pedig máshonnan ismeretlen dokumentumokkal is rendelkeztek.

 

Szádeczky-Kardoss Lajos    

Sántha Attila: Hamisítvány-e a Csíki székely krónika?(1/1 rész)

   Sántha Attila: Hamisítvány-e a Csíki székely krónika?(1/2 rész)


Szádeczki Lajos: A Csíki székely krónikáról

Turbó linkmegosztás - TurboBookmark.com