Hogyan neveljünk?

Az óvodáskorú gyerme­kek lelki fejlődésében felléphető zavarokról, azok kiváltó okairól és megszüntetésük lehetőségeiről tartott minap tanulságos előadást Fazakas Ildikó pszichológusnő – Ferencz Mária Gyöngyvér igazgatónő kezdeményezésére, az intézmény által működtetett Transchild Egyesület szervezésében.
Amint azt a szakembertől megtudhattuk, a gyermekek viselkedésének bizonyos határok között tartása egyetlen szülő számára sem könnyű, de ugyanakkor kötelező feladat, hiszen az önkontroll, illetve önmérséklet kialakulásának és a gyermek személyiségébe történő beépítésének elengedhetetlen feltétele. Éppen ezért, ha olykor fájó szívvel is, de be kell tartatnunk velük az élet íratlan szabályait, ha pedig ez nem sikerül, az általában nevelési hiányosságra és hibákra vezethető vissza, melyek közül az előadó többet is felsorolt, s néhányat közülük mi is megemlítünk.

Társfüggőség

Magányos vagy gyereküket egyedül nevelő szülők esetében megtörténhet, hogy nekik lesz érzelmi támaszként szükségük a gyerekükre, ezért minden kívánságát teljesítik. Ez a magatartás hosszú távon a gyermek jellembeli torzulásaihoz vezet, miközben célját sem éri el, ugyanis a kis emberpalánta pillanatok alatt rájön, hogy szeretete megvonásával zsarolni tud minket.

A határtalan szeretet

A túlzott szeretet kényszere alatt nem helyeselhetjük a gyerek téves cselekedeteit és viselkedését. Már csak azért sem, mert az agyonpátyolgatott, de soha nem fegyelmezett, s viselkedésében nem korlátozott gyermekből nem jól nevelt, elégedett és boldog ifjú válik, hanem szeszélyes, kényeskedő és finnyáskodó ficsúr. Ő ugyanis az erős, őszinte, hiteles felnőtt mellett érzi magát biztonságban, ha pedig nem ezt tapasztalta, később is teli lesz bizonytalansággal, mert nincs belső iránytűje, nem ismeri a helyes irányt.

A következetlenség

A következetlen, hangulatfüggő nevelési stílus is nagyon összezavarja a gyereket, hiszen bizonyos támpontok kijelölése és viselkedési sorompók felállítása nélkül nincs, amibe kapaszkodnia, s nem tudja, hol a határ. A következetlenségnek egy másik megjelenési formája, amikor elvárunk valamit a gyerektől, azonban nem ellenőrizzük annak betartását. Ő ugyanis ezt úgy értelmezi, hogy ha a saját kérésünket még mi sem vesszük komolyan, akkor neki miért kéne ahhoz tartania magát, különösen, ha az még korlátozza is valamelyik szándéka végrehajtásában.

Segítenek az óvónők

Ugyanakkor veszélyek is leselkedhetnek óvodáskorú gyermekeinkre, melyek közül talán az anyai szeretet hiánya, az apa alkoholizmusa és brutalitása, a család rossz szociális helyzete és a szülők elválása a legsúlyosabbak. Az előadó véleménye szerint ezek, valamint az említett hibák, eltérő mértékben ugyan, de mind káros hatással vannak a gyermekek lelki fejlődésére, és rossz irányba befolyásolják azt, folyamatos ismétlődésük esetén pedig az általuk okozott belső sebek gyógyíthatatlanná vállnak. Ennek bekövetkeztét csak a kiváltó okok mihamarabbi felfedezése és megszűntetése által lehet megakadályozni, melyben az óvónőknek fontos és nélkülözhetetlen szerepük van.

Bedő Zoltán

Székely Hírmondó

bet365 Bonus

joomla & wordpress theme

Ossza meg és írjon véleményt is!
FaceBook

bet365 Greece