Új lelkészek Kézdiszéken

Kézdiszentlélek katolikus temploma. A szerző felvétele

 

Idén több egyházközségben is új plébánosok kinevezéséről és régiek áthelyezéséről döntött augusztus elsejei hatállyal a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség. Kézdiszéken Kézdiszentlélekre, Lemhénybe, Kézdi­kővárra, Alsócsernátonba és Kézdisárfalvára érkezik új plébános, illetve új segédlelkész Kézdivásárhelyre. Az áthelyezéseket az érsekség honlapján a hét végén hozták nyilvánosságra.
 
Kézdiszentlélek új plébánosa Pál Ferenc, aki jelenleg Bögözben szolgál. Csiby József Kézdiszentlélekről a brassói belvárosi plébániára kerül. Lemhénybe a sepsiszentgyörgyi szár­mazású Sánta Pál feketehalmi plé­bánost nevezték ki, Vitus Lajos eddigi plébános gyógykezelésre megy. Kézdikővárról Drócsa Lászlót Csík­szentdomokosra helyezték át, helyét a jelenleg Szovátán kisegítő lelkészként szolgáló Péter Arthur veszi át. Alsócsernátonban is plébánoscsere történik, Bíró Nándor Alfonz a nagy­szebeni Teréziánumba kerül, helyét a Petrillán szolgáló Kedves Tibor veszi át. Kézdisárfalva–Kézdi­szász­falu egyházközség élére az érsekség a kovásznai származású Bartos Károly gyergyószentmiklósi plébá­nost nevezte ki. Itt második esztendeje két beszolgáló lelkipásztor gondoskodott a hívekről. A négy évig a kantai Szentháromság-plébániatemplomban segédlelkészkedő Hölgyes Pál Zsoltot a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániára he­lyezték át ugyancsak segédlelkész-nek, helyére ifj. Lukács János érke­zik Szászrégenből.

Iochom István

Háromszék

Ossza meg és írjon véleményt is!
FaceBook

config
configTurbó linkmegosztás - TurboBookmark.com