Ne legyen a MIÉRT újra az eredmény nélküli viták színtere

A Háromszéki Ifjúsági Tanács a hétvégén tartotta meg soros elnökségi ülését, amelyen az országos ernyőszervezet, a Magyar Ifjúsági Értekezlet tisztújító küldöttgyűlésen való részvétel előkészítése szerepelt a napirenden. A HÁRIT elnökségének határozott álláspontja, hogy csak érdemi viták és helyes kérdéseket mentén lehet az országos ifjúsági képviseletet feléleszteni, újra célt és értelmet adni a tevékenységének.

Oltean Csongor a HÁRIT elnöke elmondta: Ebben az időszakban az RMDSZ-es ifjúsági rendszer újra mozgásba lendül. Ebben az időszakban érezhetőek azok a hatalmi játszmák, amelyek eredményeként a jelöltek innovatív programjai kerülnek előtérbe. Ha kicsit is visszapillantunk a MIÉRT elmúlt négy évére, amióta én is aktív szemlélője vagyok az erdélyi ifjúsági életnek azt láthatjuk, hogy az ifjúsági szféra legnagyobb problémája talán az, hogy nem szerveztünk érdemi vitát a jövő tervezéséről, nem folytatunk érdemi vitákat a társadalom aktív ifjúsági szereplőivel, illetve egyszerűen, nem a helyes kérdésekről vitáztunk.

A HÁRIT elnöke a MIÉRT küldöttgyűlés előkészítéséről kifejtette: Nem az a helyes kérdés, hogy ki lesz a MIÉRT elnöke, hanem az, hogy képesek vagyunk-e olyan programot, ifjúsági stratégiát összeállítani, amely úgy a tagszervezeteink, mint azok a fiatalok érdekeit is szolgálja, akik nem tartoznak semmilyen ifjúsági szervezethez. Nem az a helyes kérdés, hogy mekkora legyen a küldöttgyűlésnek a létszáma, hanem az, hogy tudunk-e teret biztosítani az értelmiségi fiatalok részére és elég vonzóvá tudjuk-e tenni a szervezetet a diákok/diáktanácsosok számára? Nagyon fontos, hogy a MIÉRT-nek erős külügyi kapcsolatai legyenek, viszont ezek a kapcsolatok egyelőre nem oldják meg azt a tendenciát, miszerint évente több száz fiatal más országban keresi a boldogulást.

Oltean az RMDSZel való viszonyról a következőket nyilatkozta: Ahelyett, hogy azt lesnénk, hogy az RMDSZ milyen pozíciókat tud a MIÉRT-nek biztosítani a közelgő választásokon, inkább arra kellene törekednünk, hogy az egyre passzívabb ifjúságot érdekelté tegyük a közügyek iránt, mert sajnos nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok érdektelenek, nincs jövőképük és elmennek az országból. Be kell látnunk, hogy sok területi ifjúsági tanácsot az RMDSZ-el kötött Szovátai ajánlás tart életben, amely értelmében a fiatalok helyeket kapnak az RMDSZ döntéshozó testületeiben és nem a valós ifjúságért kifejtett közösségi munka. Ezen mindenképp változtatni kell, ha komolyan akarjuk venni a MIÉRT jövőjét – zárta az elnök.

A HÁRIT elnöksége nem tárgyalta, hogy kiket támogat vagy javasol a MIÉRT elnökségébe. A HÁRIT elnökség célja, hogy olyan jelölt kerüljön több év után a MIÉRT élére, aki nem a területi ifjúsági tanácsok közti ellentétekre épít, hanem ellenkezőleg, egy erős közösségé kovácsolja a Partiumot, Szórványt és Székelyföldet képviselő ifjúsági tanácsokat és ifjúsági vezetőket.

Sajtóközlemény

Ossza meg és írjon véleményt is!
FaceBook

config
configTurbó linkmegosztás - TurboBookmark.com