Állásfoglalásra sarkallják Johannist (Kisebbségek helyzete)

Nem valószínű, hogy tévedésből cserélte le az elnöki hivatal Klaus Johannis államfő azon üzenetét, amely a kisebbségi kérdésre vonatkozó megállapításokat tartalmazott – véli Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. Az ügy kapcsán tegnap az ActiveWatch civil szervezet közleményben szólította fel az államfőt, hozza nyilvánosságra álláspontját a hazai nemzeti kisebbségek helyzetéről.

A Székely Nemzeti Ta­nács elnöke felidézte, hogy Johan­nis­nak az RMDSZ április 17–18-i kongresszusához intézett üzenete két változatban jelent meg: egyféle szöveget olvasott fel Jo­hannis tanácsadója a kong­resszuson, később, az elnöki hi­va­tal honlap­ján pedig egy másik jelent meg. Ez utóbbi egy olyan részt tartalmazott, amely a nem­zeti kisebbségekre vonat­ko­zott, és a Ro­má­ni­á­ban élő nem­zeti kisebbségek jogainak hiányosságairól szólt.
Ké­sőbb ezt a változatot törölték az elnö­ki hi­vatal honlapjáról, majd kicserélték arra, amelyet az elnöki tanács­adó olvasott fel az RMDSZ-kongresszuson, és nem tartalmaz semmilyen kitételt a kisebbségek hely­zetéről. Az elnö­ki hivatal utólag ki­adott egy har­madik közleményt is, amely­ben pon­to­sítot­ta: a tanácsadó ál­tal tolmácsolt üzenet tekinthető az egye­düli hivatalos változatnak. Izsák Balázs szerint nem hihető, hogy az elnök beleegyezése nélkül valaki közzé mert tenni az elnöki hivatal hon­lapján olyan üzenetet, amely­nek megállapításai „teljes mértékben igazak, csak éppen nincsenek összhangban a román hatóságok hivatalos dogmájával, miszerint a kisebbségi kérdést példaértékűen megoldották Romániá­ban”. Az SZNT elnöke szerint ez igen komoly kérdést vet fel: azt, hogy ki vezeti Ro­mániát, ki vagy kik annyira erősek, hogy rá tudják kényszeríteni az ország elnökét egy üzenet lecserélésére, vállalva azt, hogy nevetségesnek tűnjön az egész világ szemé­ben. „Úgy gondoljuk, hogy ez olyan kérdés, amelynek nem csak a romániai magyarságot kell aggasztania” – olvasható az SZNT-közleményben.
Egyenes beszédet kérnek
Az ActiveWatch tegnap Klaus Johannis államfő figyelmébe ajánlotta, hogy a Rasszizmus és Intolerancia El­leni Európai Bizottság tavalyi, Ro­mániára vonatkozó jelentése kitér a nemzeti kisebbségek jogérvényesítését érintő problémákra, ugyanakkor ajánlásokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy azokat az állam betartsa, illetve törvényeit ennek érdekében módosítsa. A legjelentősebb mulasztások közt említik a nemzeti, regionális szimbólumok használatának akadályozását, különösen a magyar kisebbség esetében, valamint azt is, hogy a parlament kitartóan elutasítja a kisebbségekre vonatkozó jogszabály elfo­gadását. Az Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvek Chartája gyakorlatba ültetésére vonatkozó 2012. évi jelentés is a hiányosságokra világít rá: Románia nem tartja maradéktalanul tiszteletben a kisebbségek nyelvi jogait, a román állam pedig nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy megóvja az etnikai és kulturális sokszínűséget. A civil szervezet közleményé­ben ugyanakkor hangsúlyosan kitért a marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák ügyére is.
Az ActiveWatch nyugtalanítónak tartja, hogy az elnöki hivatal saját közleményéből visszavonta a nemzeti kisebbségek problémájára vonatkozó passzust. „Arra kérjük Klaus Johannis államfőt, hogy kétséget kizáróan foglaljon nyilvánosan állást a Románia által is aláírt, a nemzeti kisebbségeket érintő nemzetközi egyezmények betartásáról. Ugyanakkor felkérjük, közvetítsen az állam és a társadalom között, kezdeményezzen reális párbeszédet a kisebbségek politikai képviselői és a román többség között” – fogalmazott közleményében a szervezet. (dvk)

Háromszék

Ossza meg és írjon véleményt is!
FaceBook

config
Turbó linkmegosztás - TurboBookmark.com