Titkos találkozók Schweighofer és a román kormány tagjai között

Egyes névtelenségüket megőrizni kívánó kormányzati források szerint, Gerald Schweighofer üzletember, a Holzindustrie Schweighofer cég tulajdonosa tavaly nyáron, a magánrepülőjével, kétszer Romániába utazott, hogy Victor Ponta kormányfővel találkozzon.

Lapzártáig nem sikerült kiderítenünk, hogy Schweighofernek sikerült-e találkoznia a román kormányfővel, bár az osztrák üzletember, a romániai képviselőin keresztül, több kísérletet is tett erre.

Schweighofernek a két látogatása során, állítják a forrásaink, Ponta kormányfő három tanácsadójával sikerült találkoznia. Köztük van Dragoş Andrei, a miniszterelnöki kancellária államtanácsosa is. Dragoş Andrei korábban volt már Románia Nemzeti Bankja (BNR) „külföldi valutatartalék-szolgálatának vezetője” 1990 és 1992 között, a Bancorex első alelnöke 1998 és 1999 között és a Közügyi Minisztérium államtitkára.

Ugyanazon források szerint, az osztrák üzletember azért kérte a találkozókat, mert el akarta érni, hogy az erdőtörvény módosítása után a cége továbbra is elővételi joggal rendelkezzen a farönkök esetében, mint 2003 és 2013 között, amikor ezt a Năstase-kormány képviselőivel 10 évre kötött szerződés biztosította számára. Ugyanebben az időszakban Schweighofer cégének több százmillió euró nyeresége volt.

Jövedelmező ügylete folytatása érdekében a mágnás állítólag az akkori vízügyi, erdőügyi és halászati miniszterrel, Doina Panăval is találkozott, akivel állítólag, a România liberă forrásai szerint, nagyon szoros kapcsolatot alakított ki.

Doina Pană: „Az információk abszurdak”

A telefonon megkeresett, most PSD-s parlamenti képviselő Doina Pană hevesen tagadta, hogy találkozott az osztrák mágnással és pénzt kapott tőle. A volt miniszter kijelentette még, hogy ha valóban sor került volna egy ilyen találkozóra és megállapodásra az osztrák üzletemberrel, akkor „nem támogatta volna az erdőtörvényt és ez nem ment volna át a Szenátuson”.

„Nemcsak nem igazak azok az információk, hogy találkoztam a cég vezetőségével és pénzt fogadtam el tőlük, de abszurdak is, mert az erdőtörvényen keresztül olyan lépéseket támogatok, melyek ellentétesek az osztrák cég akaratával.

A Schweighofer tulajdonosa nyomásgyakorlásokkal bombázott minket. A kormányfőnek is írt, akivel találkozni szeretett volna, de a kormányfő átküldte nekem a levelet. Azt válaszoltam, hogy vegye fel a kapcsolatot a Romsilva vezérigazgatójával, Crăciunescuval (vádlott a több mint 330 millió euró értékű erdő-visszaszolgáltatási ügyben, melyben Ion Adam és Viorel Hrebenciuc PSD-s képviselők előzetes letartóztatásba kerültek – a szerz.), vagy a helyettesével. Azt is elmondtam neki, hogy küldje el írásban, milyen módosításokat akar az erdőtörvény esetében.

Crăciunescuval sem találkozott, az általa kívánt módosításokat sem küldte el nekem. Akárhogy is lett volna, nem mentem volna bele, mert nem normális, hogy egy cégnek monopóliuma legyen a faanyag felett, ami miatt több kis cég csődbe ment és több tízezer munkahely szűnt meg.

Az erdőtörvényben azt javasoltam, melynek képviselőként a kormányfő is aláírója, hogy egy cég egy adott faanyag-típusból, fajtánként és választékonként csak 30 százalékot vásárolhasson fel. Őket a tűlevelűek érdeklik, melyek a hegyekben nőnek. Nem értenek egyet a beszerzések korlátozásával, mert – állításuk szerint – sérülne a versenytörvény, de megfeledkeznek arról, hogy létezik egy monopóliumokról szóló törvény is, melyet tiszteletben kell tartani.

Románia alkotmánya, különben, arról is rendelkezik, hogy az államnak biztosítania kell a természeti források nemzeti érdeknek megfelelő kiaknázását”.

A tavalyi találkozókra vonatkozó információkkal kapcsolatosan Doina Pană kijelentette: „Nemcsak én nem találkoztam velük és a tulajdonossal sem, hanem Korodi volt miniszter sem találkozott velük. Az egyetlen, aki elismerte, hogy találkozott velük, az Lucia Varga PNL-s képviselő volt, aki előttem volt miniszter”.

Mit mond Lucia Varga

Bár eleinte nem kívánta elmondani, hogy személyesen találkozott-e az osztrák Holzindustrie Schweighofer cég tulajdonosával, arról beszélve, hogy a terület összes gazdasági tényezőivel voltak találkozói Brassóban, Lucia Varga volt miniszter aztán azt is elismerte, hogy személyesen, de a minisztériumban, találkozott Gerald Schweighofer osztrák üzletemberrel.

„Brassóban is találkoztam vele, az összes gazdasági tényezővel tartott összejövetelen, de eljött a minisztériumba is. Én csak a bútoripar esetében támogatom az elővételi jogot, de nem az olyan feldolgozók számára, mint amilyen a Holzindustrie is”, állította Lucia Varga.

Emlékeztettük Varga képviselőt, hogy az osztrák cégnek Szászsebesen van egy gyára, melyet bármikor át lehet minősíteni „bútorgyárrá”, így megőrizhetné a 2003-ban szerzett elővételi jogát, és folytatódhatnának az elsődlegesen ezt a gyárat ellátó kaotikus, illegális tarvágások.

Ezen kívül elmondtuk neki, hogy az osztrák cégnek adott elővételi jog miatt egész tűlevelű erdőségek tűntek el és csődbe mentek a hazai kis bútorgyárak, mert a Holzindustrie cégen keresztül az egész minőségi faanyag exportra került.

De Varga asszony kihangsúlyozta, hogy az általa támogatott és a Klaus Johannis román elnök által is javasolt módosítók helyesek, mert különben megsértenék, többek között, a versenytörvényt.

„Az erdőtörvényt a Parlamentnek visszaküldő elnök úr is az indokolásában arra hivatkozott, a felvásárlási jogot az egyes faanyag-fajták 30 százalékára korlátozó módosítással megsértik a versenytörvényt. Egy helyes szöveg létrehozásához meghívtuk a Versenytanács szakértőit is és ők majd megtalálják a megoldást a monopóliumról szóló törvény tiszteletben tartására is”, mondta nekünk Lucia Varga.

Ponta nem válaszolt a telefonhívásra

Victor Ponta kormányfő nem vette fel a telefont, mint ahogy a tavalyi gazdasági tanácsadója, Dragoş Andrei sem, hogy kommentálják azokat az információkat, melyek a Schweighofer osztrák üzletemberrel folytatott találkozóról szólnak.

Karl Schmid, a Holzindustrie Schweighofer beszerzési főosztályának vezetője a másik kulcsfigura, akin keresztül az osztrák cég egyre több román tisztségviselőt akar álláspontja elfogadására rábírni. Schmid szintén találkozott számos, a román államban magas tisztséget betöltő személlyel, hogy munkaadója számára kapcsolatokat és befolyást szerezzen a törvényhozási és döntéshozatali folyamat felett. Amikor telefonon kerestük, hogy tisztázza a vele szemben megfogalmazott befolyással üzérkedési vádakat, Schmid megtagadta a választ, szárazon annyit mondva, hogy „külföldön vagyok, nem akarok beszélni”. Egyes kérdéseink az 1990 előtti tevékenységére is vonatkoztak volna, amikor állítólag egy másik osztrák cég képviseletében a Galaci Acélkombináttal voltak ügyletei.

A radóci (Rădăuţi) Schweighofer-gyár légi fotója 2012-ből

Ezen a hétvégén 14 romániai és néhány diaszpórai városban utcai tüntetések lesznek a Románia erdőiben zajló masszív tarvágás ellen. A lakosságot megmozgató szikrát azok a bizonyítékok jelentették, melyek szerint az osztrák Schweighofer Holzindustrie cég – mely öt gyárat működtet itt – a Románia erdőiből illegálisan kitermelt fát dolgoz fel.

Ez az első ilyen jellegű tüntetés, a mozgósítás pedig a Facebookon zajlott, ahol néhány ezren visszaigazolták részvételüket.

Bár az évek során számtalanszor írtak, oknyomozások folytak és neveket mondtak az illegális fakitermelésekkel kapcsolatosan, ezúttal Schweighofer Holzindustrie-nek nevezik azt a céget, mely utcai tüntetésekre késztette az embereket. Az osztrák cégnek öt fafeldolgozó telepe van Románában, Szászsebesen, Radócon, Szeretvásáron (Siret), Kománfalván (Comăneşti) és Rétyen. A cég honlapja szerint, 2.500 alkalmazottjuk van és Romániában piacvezető a fafeldolgozás területén. 2003 óta tevékenykedik Romániában, amikor – Năstase kormányfő mandátuma alatt – tíz évre koncesszióba kapta az erdőket. E törvényhozási lépés nyomán az Egger, a Kronospan és a Schweighofer osztrák cégek gyorsan megkaparintották a piacot.

Óriási befektetések, ennek megfelelő profit

A Pénzügyminisztériumtól megszerzett számok óriásiak és azt mutatják, hogy a Schweighofer uralja a romániai fapiacot. Ennek megfelelően, 2010-ben csaknem 300 millió eurós árbevétele és 70 millió eurós nyeresége, 2011-ben 400 millió eurós árbevétele és 75 millió eurós nyeresége, 2012-ben pedig 430 millió eurós árbevétele és csaknem 80 millió eurós nyeresége volt.

2013-ben az árbevétel 450 millió euró, a nettó profit pedig 96 millió volt. El kell mondani, hogy mindezen évek alatt a cég folyamatosan növekedett, masszívan befektetve új termelési kapacitásokba. Ennek megfelelően 2013 júniusában bejelentette, hogy egy évi 800.000 köbméter fa feldolgozására alkalmas üzemet épít fel a Kovászna megyei Réty településen, melyet idén indítanak be. Ez a mennyiség az egész országban egy év alatt kitermelt mennyiség 5 százaléka. Egy ilyenfajta fafogyasztó üzem a Székelyföldön óriási nyomást gyakorolna az egész térség fakitermelésére és az illegális kivágásokat bátorítaná, mondják a befektetést ellenző környezetvédelmi NKSZ-ek, mutatott rá akkoriban a bacau.net portál. Nem csoda, hogy az osztrákok rávetették a szemüket Kovászna erdőire, ugyanis ez Románia leginkább erdős megyéje, ugyanis a „zöld arany” területének csaknem a 45 százalékát borítja.

A szászsebesi gyár naponta több mint 3.300 köbméter fát dolgoz fel, ami óriási mennyiség. A Schweighofer radóci gyára pedig évente összesen 2.300.000 köbméter fát dolgoz fel.

Az illegális fáért vérrel kell fizetni

A Schweighofer Holzindustrie képviselői azonban nem beszélnek arról, hogy miként szerzik be a fát Románia erdőiből. E hét folyamán a befolyásos német hetilap, a Der Spiegel nagy terjedelemben írt az ügyről a „Schweighofer Holzindrustie-maffia és a romániai érintetlen erdők tarvágása” című cikkben. Az újságírók az egyik román aktivista konkrét ügyéből indultak ki, aki lefilmezte, hogy az osztrák Schweighofer cég miként vásárolta fel feldolgozásra a Románia erdőiben illegálisan kivágott fát. „Gabriel Păun, az Agent Green román szervezet aktivistája a gyárig követte a teherautót. Felkeltette a gyanúját és ennek megerősítéséhez csak egy telefonhívásra volt szükség. Romániában létezik egy forróvonal a fa származásának ellenőrzésére.

A teherautó rendszámának ismeretében bármelyik faszállítmány nyomon követhető. Păun felhívta a 112-t és a vonal másik végén a Wood-Tracker rendszerért felelős Környezetvédelmi Minisztérium egyik dolgozója válaszolt. És a válasz egyértelmű volt: a fát illegálisan termelték ki.

Păun a Schweighofer-Gruppe tulajdonában lévő fűrészüzem kapujáig követte a teherautót és tájékoztatta az őröket (arról, hogy a fát iratok nélkül vágták ki – a szerz.).

Ez utóbbiak azonban, ahelyett, hogy kivonták volna a forgalomból a fát, Păunt támadták meg. Megverték, borsspray-jel fújták le, amíg össze nem rogyott”, áll a román nyelven a www.neuerweg.ro portálon megjelent cikkben.

5 milliárdos kár

Az illegális fakivágások által érintett terület 400.000 hektár, nagyjából az ország erdőinek 6 százaléka, a Számvevőszék szerint. A becsült kár meghaladja az 5 milliárd eurót. Az erdők kivágása 2000 után gyorsult fel drámaian, vagyis abban az időszakban, amikor az osztrák Egger, Kronospan és Schweighofer cégek megtelepedtek Romániában és rövid időn belül elfoglalták a piacot. A fapiacon tevékenykedő kis hazai cégek csődbe mentek. A kormány úgy becsüli, hogy az erdészek évente nagyjából 4 millió köbméter fát lopnak el: ez a Kheopsz-piramis másfélszerese. Az újságírói oknyomozások kiderítették, hogy a legtöbbször az erdészek megállapodnak a fafeldolgozó cégekkel, melyek annak ellenére átveszik a fát, hogy azt illegálisan termelték ki. Bogdan Tudor ügyvéd és a Nostra Silva környezetvédelmi szervezet elnöke rámutat arra, hogy a Schweighofer cég környezetében „kialakult a törvénytelenségek mocsara, melyet úgy tűnik, csak a Schweighofer nem veszi észre”. A Der Spiegel által idézett Tudor példaként az egyik erdő esetét említi, melyet az osztrák cég helyi leányvállalata amatőr módon hamisított dokumentumok alapján tervezett felvásárolni.

Nyomásgyakorlás a politikusokra

A Schweighofer-ügyletet vezetők viselkedése azt mutatja, hogy biztosak a rendelkezésükre álló eszközökben. Egy amerikai NKSZ rejtett kamerával felvett filmjében látható, hogy a szászsebesi gyár felvásárlási főosztályának vezetője, Karl Schmidt miként tárgyal azokról a jutalmakról, melyeket azért fizetnek, ha a kitermelés alatt álló erdőterület tulajdonosi egyesülete a szerződésben rögzített famennyiségnél többet szállít nekik. Schmid a filmben azt mondja, hogy az országban évente nagyjából 7 millió köbméter fenyőfélét vágnak ki, és ha ők maximális kapacitással tevékenykednének, akkor ennek több mint felét, vagyis 4,5 milliót dolgoznának fel

A konszern elnöke, Gerald Schweighofer perekkel és tömeges elbocsátásokkal fenyegette meg a kormányt. Abban az esetben, ha elfogadtak volna egy Doina Pană miniszter által tavaly javasolt és a vállalkozásukat hátrányosan érintő törvényt. A dokumentum szerint, egy konszernnek nem lenne joga feldolgoznia többet az egyes fafajták 30 százalékánál. Az idők folyamán felmerült vádakra az osztrákok azt válaszolták, hogy betartják favásárláskor betartják a hatályos törvényeket és szabályozásokat. A fa vad kitermelése miatt az országnak már csak 28 százalékát borítja erdő, míg az európai átlag 35 százalék. Ausztriában, például, az ország területének 47 százalékát borítja erdő.

Kormányzati vizsgálat az osztrákok ellen

A Környezetvédelmi Minisztérium vizsgálatot indított a Schweighofer Holzindustrie cégnél a fafelvásárlásokkal kapcsolatosan, jelentette ki a szakminiszter, Graţiela Gavrilescu. Másrészt a Környezetvédelmi Őrség ezen a héten kezdte el a levegőminőség vizsgálatát az egyik radóci gyárnál, mely formaldehid felhasználásával készít forgácslapokat (PAL).

Ondine Gherguţ, Petre Bădică

romanialibera.ro/eurocom.wordpress.com

Afacerea Schweighofer: Întâlniri subterane care pun în pericol pădurile ţării

Ossza meg és írjon véleményt is!
FaceBook

configKézdivásárhelyi Vigadó ajánlata

Gajai Ágnes egyéni előadása ELMARAD 2015. május 20-án, szerdán 19 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában Gajai Ágnes egyéni...
  Május 12-én, kedden 18 órától a kézdivásárhelyi Művelődési Ház nagytermében tekinthetik meg Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című...
article thumbnailMájus 6., szerda • 19.00 VÁROSI SZÍNHÁZ David Mamet: Amerikai bölény Vigadó Művelődési Ház / Nagytermi stúdió* Belépő: 5 lej (diákoknak,...
Apám megmondja! / Maksa Zoltán vidám, vérnyomáscsökkentő stand-up estje Május 18-án, hétfőn 19 órától a 11. Vigadó Comedy keretén belül tekinthetik meg...
Május 7-én, csütörtökön 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház és a Pro Pectus egyesület meghívására a Vigadó Művelődési Ház vendégei...

Kézdivásárhelyi ajánló

Május 30–31. között harmadik alkalommal rendeznek városi gyermeknapokat, ezúttal a Vigadó Művelődési Ház előtti téren. De nem ám olyan pihenőst,...
2015. május 27-én, szerdán 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház emeleti kiállítótermében mutatja be Csinta Samu Erdély újranemesítői...
article thumbnail2015. május 16-án a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület évadnyitó biciklitúrát szervez a céhes városból a Nemere Útján.
Túrakönyv-bemutató és vetítéssel egybekötött előadás Kézdivásárhelyen Szeretettel várunk minden túrakedvelőt Székely Árpád: FOGARASI-HAVASOK...
Turbó linkmegosztás - TurboBookmark.com