Marosvásárhely őrzőinek

Bár az elmúlt 25 év alatt már számtalanszor előfordult, továbbra is megrökönyödéssel és felháborodással fogadjuk a Marosvásárhelyről érkező magyarellenes intézkedések hírét. És nem is tehetünk másképp, hiszen Székelyföld fővárosának, szellemi és kulturális központjának a sorsa nem hagyhat közömbösen minket, mint ahogy a benne lakó véreinket sem.

Nem maradhatunk közömbösek ugyanis, ha a történelmi városközpont amúgy is megtépázott arculatát a polgármester folyamatosan a maga kificamodott ízlése után igazítja. Nem maradhatunk közömbösek, ha a magyar rendezvényeket és megnyilvánulásokat álnok módon kitiltják a város főteréről, vagy még a megtartásukat sem engedélyezik. Nem lehetünk közömbösek, ha a marosvásárhelyi magyarok anyanyelvhasználatát aljas módszerekkel korlátozzák, és tetemes büntetésekkel fenyegetik őket, mikor nem hajlandók elfogadni a törvénytelen intézkedéseket.

És nem lehettek közömbösek ti, Marosvásárhely még el nem üldözött, meg nem futamodott, be nem hódolt magyarjai sem! Hiszen arról a városról van szó, melyet elődeitek fáradságos munkával ugyan, de lelkesen építettek és csinosítottak az évszázadok folyamán. Melyet szívós kitartással az erdélyi magyar tudomány és kultúra egyik fellegvárává tettek. Mely lakójának lenni egykor rangot jelentett és megbecsülést, és azt kell jelentenie továbbra is.

Marosvásárhelyi magyarok! Tudjuk, hogy 1990 fekete márciusa után, módszerekben és eszközökben nem válogatva akartak titeket másodrendű állampolgárrá csökevényesíteni. És azzal is tisztában vagyunk, hogy részükről még sok ilyen próbálkozás lesz, de ennek ellenére ki kell tartani, hiszen erre kötelez a sorsunk! Ha pedig igyekezetük mégis sikerrel jár, az sem az ő dicsőségük, hanem a ti szégyenetek, mert engedtétek megfélemlíteni, megalázni és elüldöztetni magatokat a falak közül, melyeket apátok, nagyapátok, dédapátok vagy ükapátok szépapja épített.

Ébredjetek hát, és álljatok talpra, ugyanis a város jövője a ti kezetekben van letétbe helyezve. A városé, melynek nem csak lakói, hanem az őrzői is vagytok, így őseitekhez hasonlóan kötelességetek azt az utódok számára megmenteni. Ha másért nem, hát legalább azért, hogy ne nője be gaz a sírotokat.

Bedő Zoltán

Székely Hírmondó

Ossza meg és írjon véleményt is!
FaceBook

config
config
Turbó linkmegosztás - TurboBookmark.com